Category Archives: Thủ tục Visa

Thủ tục Visa khi mua vé máy bay

Thủ tục Visa mua vé máy bay du lịch

Thủ tục Visa

THỦ TỤC VISA 02 ảnh (3.5 x 4.5cm) : ảnh mới chụp, nền trắng ( Không phải anh scan, ảnh phải đẹp và rõ ràng) Hộ chiếu (hộ chiếu gốc  còn hạn sáu… Read more »